Legalizacija Zemun

05/03/2021
Views: 67
 • Report
  Report This Listing
  Login Required
 • Download
 • Print
 • Bookmark
 • Share
  Share This Listing
images
images
images
images
imageimageimageimage
Predstavljanje Zrenjanin:

Legalizacija Zemun
DA LI STE LEGALIZOVALI VAŠ OBJEKAT?
Šta je potrebno za legalizaciju

Tehnički izveštaj o zatečenom stanju objekta:
– potvrda o registraciji preduzeća koje izrađuje dokumentaciju,
– rešenje o odgovornim projektanima,
– licence odgovornih projktanata,
– izveštaj o stepenu završenosti objekta,
– tehnički izveštaj arhitekture objekta,
– opis stanja konstrukcije objekta,
– opis stanja instalacija vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija grejanja,
– grafička dokumentacija (crteži) sa prikazom i obračunom svih površina objekta (NETO i BRUTO)
2. Geodetski radovi u zavisnosti od slučaja (izrađuje licencirani geodetski biro):
– kopija plana placa, sa ucrtanom visinom objekta (ako je objekat ucrtan u Katastru)
– elaborat geodetskih radova (ako objekat nije ucrtan u Katastar)
– geodetski elaborat posebnih delova objekta (u slučaju da objekat ima više od jednog stana ili garažu u sklopu objekta)
3. Fotografije objekta
4. Dokaz o pravu svojine
Način i rok izrade izveštaja o zatečenom stanju:
Kada nas kontaktirate, dogovara se vreme izlaska na teren radi uvida, premeravanja i prikupljanja informacija, kao i fotografisanja predmetnog objekta.
Prilikom izlaska na teren i premeravanja objekta, kijent isplaćuje dogovoreni avans za koji će dobiti priznanicu.
Rok izrade potrebne dokumentacije je 10 do 15 dana od dana premeravanja i dobijanja svih potrebnih informacija.
U slučaju da je, iz nekih razloga potrebna brža izrada dokumentacije, mogu biti dogovoreni i kraći rokovi izrade, kao što je moguć i dogovor za predavanje kompletirane dokumentacije nadležnoj službi.
Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za dokumentaciju ili detalje možete se obratiti našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim savetima i informacijama u našim poslovnim prostorijama ili nam se možete obratiti telefonom ili mailom.

Više informacija –
http://ozakonjenje.com/
http://www.designn2.com/
Kontakt telefoni –
011/2673-734 ; 060/172-66-72 ; 063/112-35-33

Kontakt Informacije:
Kategorija::   
Tagovi:         
Related Listings
Shedule a Test Drive
No form yet! You should add some...
Apply For TradeIn With Us
No form yet! You should add some...
Send Your Bid
Send Message